Празници, подаръци и ...

Празници на 01 Март

Баба Марта Българите са много пъстри при празнуването на идването на пролетта и всеки българин подарява на друг мартеници в знак на идването й.
Международен ден на гражданската защита Всяка година на първи март се отбелязва Световен ден на гражданската защита (World Civil Defence Day). През 1931 г. по инициатива на няколко държави, френският генерал от медицинската служба Georges St-Paul е основал в Париж "Асоциация на Женевските зони" - "зоните за сигурност" за създаване чрез двустранни и многостранни споразумения на локални зони за сигурност във всички държави.