Празници, подаръци и ...

Празници на 21 Ноември

За съжаление, няма празници на тази дата.


Вижте някои от произволните празници:

Международен ден на околната среда Световен ден на околната среда (World Environment Day) се отбелязва всяка година на 5 юни. За Организацията на Обединените Нации празникът се явява един от основните начини за привличане на световното внимание към проблемите на околната среда и увеличава политическото внимание и съответните действия, насочени към опазването на околната среда.