Празници, подаръци и ...


Празници на 13 Октомври

За съжаление, няма празници на тази дата.


Вижте някои от произволните празници:

Международен ден на гражданската защита Всяка година на първи март се отбелязва Световен ден на гражданската защита (World Civil Defence Day). През 1931 г. по инициатива на няколко държави, френският генерал от медицинската служба Georges St-Paul е основал в Париж "Асоциация на Женевските зони" - "зоните за сигурност" за създаване чрез двустранни и многостранни споразумения на локални зони за сигурност във всички държави.