Празници, подаръци и ...


Празници на 09 Януари

За съжаление, няма празници на тази дата.


Вижте някои от произволните празници:

Международен ден на здравето Световен ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, в деня, когато е създадена през 1948 г. Световната здравна организация (World Health Organization, WHO). За времето, изтекло от този исторически момент, членки на Световната здравна организация (СЗО) са станали 191 страни от целият свят.