Празници, подаръци и ...


Начало » Празници » Международен ден на влажните зони

Празника Международен ден на влажните зони


- Кога е Международен ден на влажните зони?
- Тази година Международен ден на влажните зони се празнува на:
02 Февруари

Международен ден на влажните зони е неподвижен празник и международен празник


Мероприятията, които се провеждат на Световният ден на влажните зони (World Wetlands Day) са предназначени да привлекат вниманието на обществеността и правителствата по света върху стойността на влажните зони за поддържане на устойчивото развитие на нашата планета.

Конвенцията за влажните зони (Convention on Wetlands), които са от международно значение главно като местообитание на водолюбиви птици, била подписана на 2-ри февруари през 1971 година в град Рамсар (Иран), и от тогава е известна като Рамсарската конвенция (Ramsar Convention).

Основната цел на Рамсарската конвенция се явява опазване и рационално използване на влажните зони като средство за постигане на устойчивото развитие в целия свят. Световен ден на влажните зони е честван за пръв път през 1997 година.

Едно от основните условия за присъединяване към Рамсарската конвенция е да се създаде най-малко един Рамсарски обект на територия на страната. Избора на площ се извършва от сложна система от критерии. Земи обявени за Рамсарски се отчитат от Секретариата на Конвенцията като се добавят в списък на влажните зони с международно значение (Ramsar List of Wetlands of International Importance). Информация за състоянието на тези обекти се съдържа в базата данни на Международното бюро за опазване на влажните зони и се актуализира непрекъснато.

През 1971 г. Рамсарската конвенция е подписана от 18 държави, а през 2000 г. те станаха 119, сега по конвенцията са 159 членки. Общият брой на обектите Рамсар, изброени в списъка от 1869 г. са с обща площ от 1836000 кв. км.