Празници, подаръци и ...


Начало » Празници » Международен ден на потребителите

Празника Международен ден на потребителите


- Кога е Международен ден на потребителите?
- Тази година Международен ден на потребителите се празнува на:
15 Март

Международен ден на потребителите е неподвижен празник и международен празник


"Клиентът (потребителят) е винаги е прав!" - популярна фраза.

Днес светът отбелязва Световния ден на потребителите (World Consumer Rights Day), който се приема за отбелязване на годишнината на изявлението на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди (John F Kennedy) в Конгреса през 1961 година. В речта на президента са били формулирани четири основни права на потребителите:

право на осигуряване,
право на информация,
право на избор и
право да бъдат изслушани.

По-късно към тях са добавени още четири: правото на защита, правото на образование на потребителите, правото на удовлетворяване на основните човешки потребности и правото на здравословна околна среда. За първи път денят е отбелязан на 15-ти март, 1983 година, който бе въведен в международния календар на чествания като Световната ден на потребителите.