Празници, подаръци и ...

Начало » Празници » Международен ден на гражданската защита

Празника Международен ден на гражданската защита


- Кога е Международен ден на гражданската защита?
- Тази година Международен ден на гражданската защита се празнува на:
01 Март

Международен ден на гражданската защита е неподвижен празник и международен празник


Всяка година на първи март се отбелязва Световен ден на гражданската защита (World Civil Defence Day). През 1931 г. по инициатива на няколко държави, френският генерал от медицинската служба Georges St-Paul е основал в Париж "Асоциация на Женевските зони" - "зоните за сигурност" за създаване чрез двустранни и многостранни споразумения на локални зони за сигурност във всички държави.

Впоследствие, асоциацията се преобразува в Международната организация за гражданска защита (International Civil Defence Organisation, ICDO). През 1972 г. ICDO е получила статут на междуправителствена организация. В момента ICDO включва 50 страни, още 16 други държави имат статут на наблюдатели.

Световен ден на гражданска защита е установен през 1990 г. и се празнува в страните - членки на ICDO - с цел за разширяване на познанията за гражданска защита и на престижа на националните спасителни служби. Датата 1 март не е избрана случайно. Именно на този ден е встъпила в сила Конституцията ICDO, които са одобрили 18 държави.

Сред дейностите на ICDO трябва да се отбележат особенно следните: обучение на национални кадри в областта на управлението в период на извънредни ситуации; предоставяне на техническа помощ при изготвянето и подобряването на системите за предотвратяване на аварийни ситуации и защита на населението; повишаване на знания и опит по гражданска защита и управление по време на извънредни ситуации.

Обучение на специалисти се провежда в Центъра за гражданска защита в Швейцария.